කෙටිකතා ලැබූ ලකුණු

1 අබූත
නලිනි චන්දිමා
ලකුණු 14

2 ආශක්ත වීම
නිහාල් රත්නායක
ලකුණු 12

3 ඉන්ද්‍රජාලිකයාගේ මරණය
රචින්ත ජයවර්ධන
ලකුණු 11.5

4 සැනසිල්ල
චතුර විජේකෝන්
ලකුණු 11

4 පනහේ නෝට්ටුව
උෂාන් පුෂ්පකුමාර
ලකුණු 11

4 ඔහු
දව්පදී බණ්ඩාර කිරිඇල්ල
ලකුණු 11

4 විකල්ප මායා
සුරේන් සරත්කුමාර
ලකුණු 11

5 මෝබියස් Philosophy ය
පැතුම් පුංචිහේවා
ලකුණු 10

5 තානායම් ගෙදර
කාවින්ද්‍යා රත්නායක
ලකුණු 10

6 නිහඬ ගීතය
සොඳුරු සිත
ලකුණු 9

6 ලියුම් දෙකක කථාවක්
රන්දිකා රණවීර
ලකුණු 9

7 රමණි අක්කා...........
රවී වීරසිංහ
ලකුණු 8

7 තුන් අම්මා
ඉන්දික කුරුප්පු
ලකුණු 8

8 බොරු රත්තරන්......................
ලක්ෂ්මන් ඉලංගකෝන්
ලකුණු 7

9 දුව...
හංසි වීරසේකර
ලකුණු 5